Ansøgning om optagelse

 

Felter markeret med * skal udfyldes.

Deltagerinformation
Oplysninger om betaler: Fakturaen kommer til din e-boks, hvis du er selvbetaler, og din virksomheds/arbejdsgivers e-boks, hvis arbejdsgiver skal betale.
Min arbejdsgiver betaler *
EAN-nr. skal oplyses af offentlige virksomheder.
Skriv her referencenummer eller lign. som kan være relevant for din tilmelding.
CVR-nr. skal oplyses af alle virksomheder.
Vælg moduler
VIGTIGT: Kryds kun af ud for det årstal, du ønsker at tilmelde dig!
Erfaring og baggrund
Gør rede for din studieerfaring, uddannelsesbaggrund og dine jobfunktioner. HUSK at sende dokumentation for adgangsgivende uddannelse og to års relevant erhvervserfaring til vores sikre mail skovskolensikkerpost@ign.ku.dk. Se kravene her i kapitel 5: https://friluftsvejleder.science.ku.dk/studieordning mailto:skovskolensikkerpost@ign.ku.dk
Gør rede for eventuelle leder- eller undervisningsopgaver, vejlederfunktioner, kurser eller lign., du har stået for generelt ? og specielt i relation til friluftsliv:
Hvilke visioner og muligheder ser du for at bruge/udvikle friluftsliv under og efter den 1-årige Friluftsvejlederuddannelse (projektarbejde). Angiv mulige områder som du specielt kunne tænke dig at arbejde med:
Hvor har du hørt om uddannelsen?
Samtykke om billeder og film
Samtykke om billeder og film *
Jeg giver samtykke til, at billeder og film, som Skovskolen (Institut for Geovidenskab, Københavns Universitet) tager af mig må bruges til rekruttering af nye studerende til uddannelsen. Billeder og film bruges i informationsmateriale på hjemmesiden, i trykte materialer og på uddannelsens Facebookside. På den måde hjælper jeg med til at rekruttere nye studerende til Friluftsvejlederuddannelsen.
Handelsbetingelser *