Vinterfjeldtur

Den gode friluftsvejleder har intuition, teknik og dømmekraft

Dygtige undervisere, et solidt praktisk og teoretisk fundament og turen som central metode gør vores studerende til vejledere, der kan tænke selv 

Man kan jo padle nok så godt. Men hvis man ikke kan tage bestik af vejret, gruppen, deres og ens egne færdigheder, bliver det ikke en god tur. Og måske skal man så slet ikke afsted. Derfor er den personlige dømmekraft helt central som friluftsvejleder.

Underviseren som rollemodel

Underviserne er naturlige forbilleder for vores studerende. Underviserne skal vise, hvordan man arbejder med tur efter evne - og ikke over evne. Ved at skabe gode relationer til de studerende viser underviserne, hvor vigtigt det er med menneskekendskab og relationskompetence.

Underviserne kommer ikke nødvendigvis med de rigtige svar og færdige løsninger. De er derimod gode til at få de studerende til at arbejde selv, så de lærer at håndtere nye situationer.

Som underviser - og som kommende friluftsvejleder - er det vigtigt at være bevidst om, at man bliver en omvandrende reklamesøjle for udstyr og friluftstøj. Her lægger vi på uddannelsen vægt på, at udstyret skal være i orden sikkerhedsmæssigt og helst kunne holde længe. Men det behøver ikke være det sidste nye. Vi håber det giver vores studerende en bæredygtig indstilling til det grej, de har på og bruger.

Et solidt praktisk og teoretisk fundament

Det unikke ved uddannelsen til friluftsvejleder på Københavns Universitet er samspillet mellem praksis og det teoretiske fundament for, hvorfor vi gør, som vi gør. Gode praktiske egenskaber er ikke nok, hvis du vil skabe dig et job i friluftsvejlederbranchen anno 2021. Derfor går solide, praktiske egenfærdigheder hånd i hånd med teoretisk viden om, hvad friluftsliv kan gøre for læring, hukommelse og trivsel hos både børn og voksne.

Turen som central metode

Friluftsliv kan noget helt særligt i forhold til sociale læringsprocesser og personlig modning. For at vi kan holde os mætte, tørre og varme, skal helt basale betingelser være på plads. Får vi noget at spise? Kan vi finde det gode sted til lejrpladsen i forhold til vejret? Turen og planlægning af den giver unikke muligheder for læring, og det stiller krav om samarbejde og kommunikation. Din egen personlige udvikling som studerende kommer i spil. 

Derfor er turen central som metode på vores uddannelse. Det kræver noget af os mennesker at være sammen over tid. Man lærer at kunne handle i og med grupper og at håndtere det sociale samspil.

Den intuitive vejleder

En dygtig, erfaren friluftsvejleder, kan følge sin intuition i nye uvante situationer og dermed træffe de rigtige valg for gruppen. Den intuition og dømmekraft opøver de studerende gennem:
  • Mødet med dygtige, erfarne undervisere
  • En vægtning af både praktisk og teoretisk tilgang til friluftsliv
  • Turen som central metode
  • Mange hundrede timers egen erfaring