Kronvildt på Sjælland – Københavns Universitet

Skovskolen > Forskning & udvikling > Kronvildt på Sjælland

Kronvildt på Sjælland

Et praksisorienteret forsknings- og forvaltningsprojekt om den stigende bestand af kronvildt

Projektet 'Kronvildt på Sjælland' er afsluttet med udgivelsen af bogen: 'Kronvildt på Sjælland - resultater af tre års praksisorienteret forskning og forvaltning'

Download bogen 

Kronvildt på Sjælland - Resultater af tre års praksisorienteret forskning og forvaltning.  / N. Kanstrup. P. Madsen, K. Stenkjær, R.M. Buttenschøn & A. Jensen. IGN Rapport, december 2014 

Køb trykt udgave

Bogen koster 100,- kr. i trykt udgave og kan bestilles ved at skrive til
sl-nodebo@ign.ku.dk.
Betaling kan foregå via Mobile Pay eller ved kontooverførsel. Det aftales nærmere på mail.

Hent flere rapporter fra projektet

Formål

Projektet har bidraget til, at der i forvaltningen af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland er blevet skabt et viden- og samarbejdsgrundlag til:

  • at sikre tilpasning og integrering af kronvildtet i skov- og landskabsforvaltningen, så ulemper i forhold til skov- og landbrug kan undgås eller minimeres.
  • at fremme en optimal og bæredygtig forvaltning af bestanden i relation til oplevelser, jagt og naturpleje.

Baggrund

'Kronvildt på Sjælland blev muligt gennem støtte fra 15. Juni Fonden. Projektteamet bestod af:

  • Niels Kanstrup
  • Anders Jensen
  • Kristian Stenkjær
  • Rita Merete Buttenschøn
  • Palle Madsen
  • Lars Thune Andersen

Det er projektteamets håb, at vores arbejde kan bidrage med inspiration og input i det videre arbejde.