Kontakt – Københavns Universitet

Kontakt

Medarbejdere i Videncenter for Friluftsliv og Naturforvaltning

Vi er en blandet flok med forskellige faglige baggrunde. Sammen arbejder vi for at udbrede kendskabet til naturens positive rolle i menneskers liv

Mette Aaskov Knudsen
Mail: mek@ign.ku.dk

Telefon: +45 35 33 16 04
Mobil: +45 23 31 21 93

 • Cand. Scient i Biologi
 • Pæd. Diplom i voksenpædagogik og uddannelsesplanlægning
 • Leder af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling
 • Kursusleder, Naturvejlederuddannelsen

Erik Mygind

Mail: emygind@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 08 94

Mobil: +45 28 75 08 94

 • Studieleder, Masterkurser i Friluftsliv
 • Leder af TEACHOUT, Trygfondens forskningsprojekt om udeskole

Johanne Lybecker Christiani

Mail: jlc@ign.ku.dk
Mobil: +45 24 81 80 48

 • Lærer og friluftsvejleder
 • Underviser i friluftsliv, bl.a. på Natur- og kulturformidleruddannelsen
 • Underviser daginstitutioner i certificering i friluftsliv
 • Master i psykologi fra DPU

Mathilde Vædele Haugaard Jensen

Mail: mvjj@ign.ku.dk

Telefon: +45 35 33 16 02
Mobil: +45 24 94 25 58 • Cand. Scient i idræt og friluftsliv
 • Studieleder og underviser på friluftsvejlederuddannelsen
 • Studieleder PD-modul i Friluftsliv og Udemotion
 • Projekter bl.a. friluftscertificering og Nordsjællands Klatrecenter

Matthew Peter Stevenson

Mail: mps@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 61

 • MSc i Psykologi (University of Otago)
 • Ph.d.-studerende
 • Forskningsområde: Hvordan naturen påvirker børns hjerner

Niels Ejbye-Ernst

Mail: nee@ign.ku.dk
Mobil: +45 21 20 32 36

 • Cand. Pæd , naturvejleder og lærer
 • Hovedområde: Udeskole og naturbørnehaver samt udsattes brug af naturen
 • Arbejder med og forsker indenfor  områderne børn og unge, pædagogik og didaktik

Pernille Ohrt van Eeckhout

Mail: pve@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 55 37

 • Cand. merc. og CEMS Master
 • Studieleder for Natur- og kulturformidleruddannelsen

Poul Hjulmann Seidler

Mail: phs@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 11

Mobil: +45 51 48 93 42

 • Cand. Scient i Biologi
 • Efteruddannelse i projektledelse, organisationsudvikling og systemisk, narrativt arbejde
 • Kursusleder, Naturvejlederuddannelsen
 • Udviklingsarbejde med trivsel, læring og pædagogik

Sandra Gentin

Mail: sgentin@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 62

 • Landskabsforvalter, Ph.D
 • Naturbaseret integration, frivillighed og specialgruppers brug af naturen
 • Underviser i natursyn

Søren Præstholm

Mail: spr@ign.ku.dk

Telefon: +45 35 33 16 33
Mobil: +45 23 80 78 04

.

 • Geograf, Ph.d
 • Leder af Center for Børn og Natur
 • Forskningsprojekter inden for landskab og friluftsliv
 • Underviser på Master i Friluftsliv og Friluftsvejlederuddannelsen

Tanya Uhnger Wünsche

Mail: tuw@ign.ku.dk
Mobil: +45 30 44 99 26

 • Cand. Scient i friluftsliv
 • Konsulent, kursusleder og underviser
 • Studieleder, Pædagogisk Diplommodul i Udeskoledidaktik
 • Tovholder for projekt Udvikling i Udeskole (MiM og UVM)