Friluftsliv og Naturformidling – Københavns Universitet

Skovskolen > Forskning & udvikling > Friluftsliv og Naturfo...

Projekter om friluftsliv og naturformidling

Se hvilke projekter inden for friluftsliv og naturformidling, Skovskolen arbejder med:

Friluftslivets sundhedsmæssige effekter

Videncenter for Friluftsliv og Naturmidling har i samarbejde med STENO Diabetes Center kortlagt friluftslivets betydning for mental, fysisk og social sundhed. Projektet giver det hidtil største overblik over den eksisterende forskning

Find rapport og artikel fra projektet her på Viden om friluftsliv

Friluftslaboratoriet

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen udvikler med støtte fra TrygFonden, Hillerød Kommune og Friluftsrådet et videnproducerende laboratorium med en række faciliteter og oplevelsesmuligheder. Vi har bl.a. udviklet en bane til skovparkour. 

Ude-inde-rum
Et nyt skovens ”ude-inde-rum” er under udvikling sammen med aktører i lokalområdet. Det blive ramme for foreninger, daginstitutioner og skoler, der gerne vil flytte aktiviteter ud i naturen.

Læs mere i nyheden: Et nationalt friluftslaboratorium til Nordsjælland

Kontaktperson: Søren Præstholm, spr@ign.ku.dk

Friluftsliv som metode: Børn og unge i udsatte positioner

Sammen med Hillerød Kommune udvikler og afprøver vi nye metoder til at integrere friluftsliv og naturoplevelser i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. På en række institutioner bringes forskellige og anerkendte fagligheder inden for pædagogik og psykologi i samspil med Videncenter for Friluftsliv og Naturformidlings fagligheder.

Projekter og bogudgivelse
Vi dokumenterer metodeudviklingen løbende, og arbejdet munder ud i en bogudgivelse om nyt pædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner. TrygFonden og Hillerød Kommune har finansieret projekterne, mens Friluftsrådet og 15. Junifonden har ydet bidrag til bogudgivelsen.

Kontaktperson: Poul Hjulmann Seidler, phs@ign.ku.dk

Krigsveteraners natur og friluftsliv

Skovskolen og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling undersøger mulighederne for at anvende natur og friluftsliv som springbræt til sundhed og udvikling for sårede krigsveteraner.

Se mere om projektet her på Viden om friluftsliv

Rekreative effekter ved jordfordeling

Realdania afprøver sammen med en vifte af aktører, om jordfordeling skaber mere multifunktionelle landskaber. Det sker i regi af programmet Landskabet som dobbeltressource under Collective Impact initiativet.

Videncenter for Friluftliv og Naturformidling evaluerer sammen med forskergruppen Natur, Grønne Områder og Friluftsliv de rekreative effekter. Projektet løber indtil 2019.

Kontaktperson: Søren Præstholm: spr@ign.ku.dk

Viden om friluftsliv

Videnportalen Viden om friluftsliv samler viden, dokumentation og inspiration til friluftslivets fagfolk: Fra forvaltere og foreningsledere til planlæggere og undervisere.

Bredt samarbejde bag
Projektet er et samarbejde mellem Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Redaktionen for Viden om Friluftsliv holder til på Skovskolen i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling. Viden om Friluftsliv er finansieret af TrygFonden. 
Se videnportalen Viden om friluftliv

Kontaktperson: Marie Lau Florin, mla@ign.ku.dk

Kan naturen påvirke børns kognition og mentale sundhed?

Projektet undersøger primært, hvordan ophold i naturen kan forbedre børns mentale og kognitive kapaciteter. Vi undersøger, om naturen kan fungere som en alternativ behandling til psykiske forstyrrelser, og hvilken betydning naturen har for børns hverdagsliv.

Projektet inkluderer tre del-studier:

  1. Kognitive funktioner i raske skolebørn, hvor opmærksomhed og ’self-regulation’ efter en kort gåtur i to miljøer måles
  2. En behandlingssammenligning af børn med ADHD, hvor vi undersøger, hvordan naturen påvirker opmærksomhed i forhold til pharmakologisk behandling af ADHD 
  3. En skolebaseret intervention, hvor vi undersøger, om kontakt med naturen positivt kan påvirke børns kognition og adfærd over en udvidet periode i deres hverdagsliv.
Kontaktperson: Matt Stevenson, mps@ign.ku.dk       

Læringsfaciliteter og decentrale baser

Hvad betyder et strategisk fældet træ og et par store sten for mulighederne for udeskole? Hvordan skal en trækvogn med udeskole-remedier designes? Og hvordan kan større faciliteter tæt på skolen fungere som både udendørs klasselokale og idrætsfacilitet?

Det er nogle af de spørgsmål som Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling har stillet sammen med børn, lærere og pædagoger på en række skoler i Hillerød. En vifte af små og store interventioner kombineres med følgeforskning, så erfaringerne kan videreformidles. Det er Hillerød Kommune og TrygFonden, der har finansieret projektet.
Se et eksempel på en særlig udendørs multibane i denne video fra TV Nordsjælland

Kontaktperson: Søren Præstholm, spr@ign.ku.dk

Naturven

Med projektet Naturvenner iværksætter Dansk Flygtningehjælp og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling en indsats, der skal få flere flygtninge ud i den danske natur. Projektet skal gennem fælles oplevelser i naturen bygge bro mellem danskere og flygtninge og på den måde fremme integration.

Kontaktperson: Sandra Gentin, sgentin@ign.ku.dk

Nordisk bog om naturvejledning

Bogen er til brug for uddannelse af naturvejledere i de nordiske lande. Støttet af Nordisk Ministerråd. Udkommer i 2018.

Kontaktperson: Mette Aaskov Knudsen, mek@ign.ku.dk

TEACHout

Det fireårige forskningsprojekt undersøger fordele og ulemper ved at praktisere udeskole. Projektet er støttet af TrygFonden og gennemføres i et samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring. Projektet er i sin afsluttende fase, og resultaterne fra de fire ph-d.-projekter formidles løbende:

Find artikler og resultater fra TEACHOUT

Kontaktperson: Erik Mygind, emygind@ign.ku.dk

Ekstra information / Sidebar