Forskning & udvikling – Københavns Universitet

Skovskolen > Forskning & udvikling

Forskning

Forskning & udvikling på Skovskolen

Skovskolens forskning og udvikling finder sted i vores tre centre: Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Videncenter for Park og Landskab og Videncenter for Skov og Natur samt i Center for Børn og Natur, som har sekretariat på Skovskolen

Ekstra information / Sidebar

Mere info om forskning

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning forsker i nationale og internationale problemstillinger inden for geografi, geologi, skov, natur, biomasse, landskabsarkitektur og planlægning.
Find mere information om forskning