Censor udfylder blanket

Guide til censor- og rejseafregning

Du skal selv indsende din censorafregning. Her kan du se, hvad du skal sende for at få udbetalt censorløn og rejseafregning, og hvordan du regner timerne ud

Sådan udregner du dit timetal