BUSHCRAFTSYMPOSIUM

16.-17. JUNI 2023

Bliv en del af et symposium, der fokuserer på betydningen af craft i natur med naturens materialer. Rummer bushcraft potentiale til at skabe perspektiv på vores forbrug af tid og ressourcer? Kan vi gennem ældgamle håndværk opleve fordybelse og forbindelse med naturen omkring os? Det er nogle af de spørgsmål, vi på en håndgribelig måde kredser om på Skovskolens Bushcraftsymposium 2023

Skovskolen Nødebo
Københavns Universitet
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

PROGRAM FOR BUSHCRAFTSYMPOSIUM 

BAGGRUND – HVORFOR BUSHCRAFT?

På Naturvejlederuddannelsen og Friluftsvejlederuddannelsen på Skovskolen er vi optaget af den rolle bushcraft og formidling af historiske håndværk i en nutidig kontekst potentielt kan have i forhold til perspektiver og viden om bæredygtighed – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Friluftsliv og naturvejledning har ikke nødvendigvis et bæredygtigt fokus, men hvordan kan vi som vejledere skabe refleksion og perspektiv på vores forbrug og måder at leve på. Gennem dette symposium forsøger vi at sætte fokus på den lokale og hjemhørende natur og de materialer vi kan indsamle, høste og anvende. Vi forsøger også at vise

På uddannelserne har vi valgmodulet Bushcraft og håndværk, der især fokuserer på at bruge og bearbejde materialer fra naturen til udstyr til anvendelse i friluftslivet. Denne proces afstedkommer mange spørgsmål omkring tid, håndelag, kendskab til materialer, kulturhistorie og brug af udstyr.

Derudaf er denne 2-dages symposium udsprunget. Vi skal nemlig blive ved med at stille spørgsmål og skabe perspektiv på vores værdier, vaner, tid og forbrug. Vi skal blive ved med at udfordre og afprøve nye teknikker, gå nye veje (og måske også tilbage) i arbejdet med at sætte vores trivsel, forbrug og aftryk på dagsordenen.

Kom og nørd ældgamle håndværk sammen med os!