Ansatte på Skovskolen

>> Ledelsesteamet
>> Videncenter for Skov og Natur
>> Videncenter for Friluftsliv og Bynatur
>> Kommunikation
>> Kursus- og Uddannelsessekretariatet
>> Service og drift Nødebo
>> Service og drift Eldrupgård
>> Skovskolens Spisehus Nødebo
>> Skovskolens Spisehus Eldrupgård


LEDELSESTEAMET Til top

Rasmus Kjær
Mail: r.k@ign.ku.dk
Mobil: +45 24 29 63 88

Forstander
Videncenterchef Skov og Natur

Rasmus Kjær

Merete Tønder
Mail: mtoe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 96

Servicecenterchef

Merete Tønder
VIDENCENTER FOR SKOV OG NATUR Til top

Anders Fischer
Mail: andf@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 26 43
Mobil: +45 24 34 02 92

Studieleder for skov- og landskabsingeniør-uddannelsen på Skovskolen Eldrupgård og underviser i videregående skovdyrkning og driftsøkonomi 

Anders Fischer

Anders Raun Jensen
Mail: arj@ign.ku.dk
Telefon: +45 23 74 74 23

Underviser på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen på Skovskolen Eldrupgård

Anders Raun Jensen

Anna-Klara Krogager Kjeldgaard
Mail: ankk@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 19 48
Mobil: 23 84 01 34

Underviser og studiekoordinator på Skovskolen Eldrupgård

Anna-Klara Krogager Kjeldgaard

Bent Jensen
Mail: beje@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 54

Underviser i træpleje og sikkerhed ved arbejde i højden på skov- og naturtekniker og AMU

Bent Jensen

Bo Brockmann
Mail: bbro@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 86

Underviser i skovdyrkning, maskindrift, grønt kørekort og motorsav på skov- og naturtekniker og AMU
Prøvesagkyndig ved motorsavscertificering

Bo Brockmann

Bo Teglhus
Mail: bta@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 87

Underviser i naturformidling, vild mad i naturen, naturpleje, skovning, stormfald og indtrækning på skov- og naturtekniker, Friluftsvejleder-uddannelsen og AMU

Bo Teglhus

Brian Dalskov Kristensen
Mail: bk@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 15 32

Uddannelsesleder for EUD/AMU

Brian Dalskov Kristensen
Carsten Tanderup Kristensen
Mail: ckr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 79 90

Skoleoplæringsinstruktør og underviser på Skovskolen Eldrupgård
Carsten Tanderup Kristensen
Christian Mørk Hansen
Mail: moerk@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 59 62

Underviser på skov- og landskabsingeniøruddannelsen i Nødebo
Christian Mørk Hansen
Erik T. Nielsen
Mail: etn@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 80

Underviser bl.a. i skovning, motorsav, maskiner, naturpleje, invasive arter og forvaltning og pleje af vandløb på skov- og naturtekniker-uddannelsen, skov- og landskabsingeniør-uddannelsen og AMU
Erik T. Nielsen

Erik Lund Nymark
Mail: eln@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 89

Underviser i skovning, natur- og biotoppleje og åmandsarbejde som vedligeholdelse og klassificering af vandløb på skov- og naturtekniker-uddannelsen og skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Erik Lund Nymark

Henning Uldal
Mail: henu@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 31 42
Mobil +45 93 56 50 22

Studieleder skov- og landskabsingeniør-uddannelsen Nødebo

Henning Uldal

Jane Kongstad Nielsen
Mail: jkop@ign.ku.dk
Mobil: +45 21 84 69 38

Underviser i botanik, økologi, naturforvaltning og biodiversitet på alle Skovskolens tre professionsbachelor-uddannelser

Jane Kongstad Nielsen

Jannik Toft Andersen
Mail: jata@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 33 16
Underviser i driftsøkonomi på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen Skovskolen Eldrupgård

Jannik Toft

Kent Nomann
Mail: kn@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 31 56

Underviser på AMU-kurser og på uddannelserne skov- og naturtekniker og skov- og landskabsingeniør i bl.a. træpleje, træklatring og beskæring, stormfald, indtrækning, naturpleje, plantekendskab og motorsav.

Kent Nomann

Kim Vinther Nielsen
Mail: kvn@ign.ku.dk
Mobil: +45 35 32 37 34

Underviser i motorsav, vandløb mm. på EUD/AMU og skov- og landskabsingeniør Skovskolen Eldrupgård.

Kim Vinther Nielsen

Kirsten Carlsen
Mail: kica@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 43

Underviser i skovdyrkning og international naturforvaltning på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

Kirsten Carlsen

Kjeld Juel Petersen
Mail: kjp@ign.ku.dk
Mobil: +45 29 47 16 13

Rådgiver om økonomi og finansiering på byggeprojektet Skovskolen Eldrupgård

Kjeld Juel Petersen
Lars Bjerregaard Hansen
Mail: labh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 76

Koordinator for EUD og AMU og underviser på skov- og naturteknikeruddannelsen på Skovskolen Eldrupgård
Lars Bjerregaard Hansen

Marianne Lyhne
Mail: mly@ign.ku.dk
Mobil: +45 24 94 25 78

Underviser i træklatring, træpleje, beskæring, risikotræer, plantekendskab samt motorsav på AMU-kurser og på Skov- og naturteknikeruddannelsen og i pyntegrønt på skov- og landskabsingeniøruddannelsen.

Marianne Lyhne

Martin Torbjørn Jørgensen
Mail: maj@ign.ku.dk
Mobil: +45 35 32 57 95

Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU i skovdyrkning, juletræer, større maskiner samt motorsav og på skov- og landskabsingeniøruddannelsen i pyntegrønt.

Martin Torbjørn Jørgensen

Matias Skov Jonesen
Mail: msj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 23

Underviser på AMU og skov- og naturteknikeruddannelsen samt vejleder på den afsluttende prøve på skov- og naturtekniker-uddannelsen

Matias Skov Jonesen

Michael Hasse Schacht
Mail: mhsc@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 52

Underviser i ledelse, kommunikation og projektstyring på alle Skovskolens tre professions-bacheloruddannelser og på parkdiplom-uddannelsen.
Projektmedarbejder på relevante innovationsprojekter inden for uddannelserne

Michael Hasse Schacht

Michael Lund
Mail: milu@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 16 05

Uddannelsesleder Vildtforvaltning og korte jagtfaglige kurser 
Virksomhedskonsulent

Michael Lund

Mikkel Connett
Mail: mco@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 79 91

Skoleoplæringsinstruktør på Skovskolen i Nødebo

Mikkel Connett

Morten Scharling
Mail: mosc@ign.ku.dk
Mobil: +45 35 32 31 81

Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU i klatre- og træplejefag samt motorsav

Morten Sebastian Scharling

Nick Leyssac
Mail: nl@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 44 58
Mobil: +45 31 19 32 50

Underviser i naturpleje og -forvaltning på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Nick Leyssac

Niels Frost
Mail: nfr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 35 46

Underviser EUD og Vildtforvalter 

Niels Frost
Palle Wisbech Liebum Pedersen
Mail: pwp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 81

Underviser på AMU og skov- og Naturtekniker-uddannelsen på Skovskolen Eldrupgård i motorsav, skovdyrkning, indtrækning, stormfald, træklatring og byggeri af blokhuse og friluftsfaciliteter.
Palle Wisbech Liebum Pedersen

Rasmus Halfdan Jørgensen
Mail: rhj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 69 11


Underviser i vedplanters botanik, landskabsdannelse, skovøkologi, skov- og landskabshistorie, jordbundslære, urban farming og skovhaver/agroforestry på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen og urban landskabsingeniør

Rasmus Halfdan Jørgensen

Rasmus Hansen
Mail: rah@ign.ku.dk


Underviser i praktisk naturforvaltning på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen på Skovskolen Eldrupgård

Rasmus Hansen

Rasmus Kjær
Mail: r.k@ign.ku.dk
Mobil: +45 24 29 63 88

Videncenterchef Skov og Natur
Forstander

Rasmus Kjær

Rasmus Vejrum Andersen
Mail: rva@ign.ku.dk

Underviser på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Rasmus Vejrum Andersen

Simon Skov
Mail: ssk@ign.ku.dk

Underviser på skov- og landskabsingeniør på Skovskolen Eldrupgård

Simon Skov

Thomas Uldall Sørensen
Mail: thu@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 77 31

Underviser i praktisk naturpleje, skovbrugsmaskiner, skovning og motorsav på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU på Skovskolen Eldrupgård

Thomas Uldall Sørensen

Tor Kloyd Albrechtsen
Mail: tka@ign.ku.dk
Telefon: 51 54 44 92

Underviser og praktikkoordinator på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen på Skovskolen Eldrupgård

Tor Albrechtsen

Ulrik Kragh Hansen
Mail: ukh@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 36 78

Underviser på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen på Skovskolen Eldrupgård

Ulrik Kragh Hansen
VIDENCENTER FOR FRILUFTSLIV OG BYNATUR Til top

Alex Wohlert
Mail: ax@ign.ku.dk
Telefon: 21 18 11 56

Underviser i friluftsliv på friluftsvejleder-uddannelsen og naturvejleder-uddannelsen, i naturoplevelser på natur- og kulturformidler-uddannelsen og friluftscertificering på daginstitutionsområdet, 

Alex Wohlert Skovskolen

Anders Dam
Mail: andam@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 51
Mobil: +45 23 82 80 29

Koordinator for bachelorprojekter på urban landskabsingeniør og underviser i design, planter, projektering og urbane beplantninger 

Anders Dam

Christine Nuppenau
Mail: cn@ign.ku.dk
Mobil: +45 35 33 17 31

Studieleder for Parkdiplom-uddannelsen

Christine Nuppenau

Henriette Bonde
Mail: hbonde@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 61

Studieleder for urban landskabsingeniør
Underviser i professionsforståelse, Planter, design og projektering samt Adobe basis på urban landskabsingeniør

Henriette Bonde

Johanne Lybecker Christiani
Mail: jlc@ign.ku.dk
Mobil: 24 81 80 48

Underviser på friluftsvejlederuddannelsen
Projektleder på friluftscertificering på daginstitutionsområdet
Udviklingsarbejde inden for natur, trivsel, læring og pædagogik

Johanne Lybecker Christiani

Kim Thue Damgaard
Mail: ktd@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 21 79

Underviser på urban landskabsingeniør

Kim Thue Damgaard

Klaus Agerskov
Mail: klag@ign.ku.dk
Telefon: +45 24 28 80 32

Underviser på urban landskabsingeniør, skov- og landskabs-ingeniør og skov- og naturtekniker-uddannelserne. Praktikkoordinator for urban landskabsingeniør. Arbejder med dataindsamling med droner

Klaus Agerskov

Leila Tolderlund
Mail: let@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 51 33

Underviser i klimatilpasning på urban landskabsingeniør

Leila Tolderlund

Lene Fischer
Mail: lfi@ign.ku.dk
Mobil +45 40 11 50 84

Underviser i GIS på urban landskabsingeniør- og skov- og landskabsingeniør-uddannelsen.
Kompetenceområder: OpenSource GIS og droner

Lene Fischer

Louise Roum
Mail: loro@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 46 50

Udviklingskonsulent
Underviser i naturforvaltning på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Louise Roum

Maja Steen Møller 
Mail: masm@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 67 76

Underviser på urban landskabsingeniør-uddannelsen i naturforståelse, bæredygtighed i grøn praksis, urban planlægning og bynatur

Maja Steen Møller

Mathilde Vædele Haugaard Jensen
Mail: mvjj@ign.ku.dk 
Mobil: 24 94 25 58

Studieleder på Friluftsvejleder-uddannelsen og PD-modul i Friluftsliv og Udemotion
Arbejder med friluftscertificering og Nordsjællands Klatrecenter

Mathilde Vædele Haugaard Jensen

Oliver Bühler
Mail: olb@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 17 77

Underviser på urban landskabsingeniør og skov- og landskabs-ingeniøruddannelsen i plantevækst i byen, naturforståelse og etablering og drift af bytræer.
Forsker og rådgiver på bytræområdet.

Oliver Bühler

Pernille Ohrt van Eeckhout
Mail: pve@ign.ku.dk
Mobil: 93 56 55 37

Studieleder for Natur- og kulturformidler-uddannelsen

Pernille Ohrt van Eeckhout

Simon Berg Balle
Mail: sba@ign.ku.dk
Telefon 40 18 65 23

Underviser og praktikkoordinator på Natur- og kulturformidleruddannelsen

Simon Berg Balle

Steen Rasmussen
Mail: str@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 16 18

Underviser i økonomifag på alle Skovskolens tre professions-bacheloruddannelser og på Skov- og naturteknikeruddannelsen (EUD)

Steen Rasmussen
KOMMUNIKATION Til top

Marie Lau Florin
Mail: mla@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 55 50

Kommunikationskonsulent

Marie Lau Florin

Peter Lyth
Mail: pel@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 52 96

Kommunikationskonsulent

Peter Lyth
KURSUS- OG UDDANNELSESSEKRETARIATET Til top

Britt Granvig Majgaard
Mail: brma@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 69

Studievejleder og studieadministration for uddannelserne til urban landskabsingeniør og skov- og landskabsingeniør

Britt Granvig Majgaard

Camilla Lundbye Castle
Mail: clc@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 88 69

Kvalitetssikring af Skovskolens uddannelser

Camilla Lundbye Castle

Dorthe Jeppesen
Mail: dj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 01

Uddannelsessekretær for skov- og naturtekniker-uddannelsen

Dorthe Jeppesen

Helle Terp Schuldt Capell
Mail: htsc@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 43 41

Uddannelsessekretær Friluftsvejleder, Parkdiplom og Naturvejleder
Kollegiedrift 

Helle Terp Schuldt Capell

Hjørdis Gade-Jørgensen
Mail: hgade@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 94

Studievejleder og studieadministration for uddannelserne til urban landskabsingeniør og skov- og landskabsingeniør

Hjørdis Gade-Jørgensen

Kristina Saltoft Christensen
Mail: ksc@ign.ku.dk
Mobil: 93 50 96 51

Ledelseskonsulent og studieleder for adgangskursus til skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør

Kristina Saltoft Christensen

Lone Schmidt Vemming
Mail: lsv@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 15

Uddannelsessekretær for Skovskolens AMU-kurser

Lone Schmidt Vemming

Malene Guldbæk Skjødt
Mail: mask@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 43 09

Sekretariatsleder

Malene Guldbæk Skjødt

Merete Tønder
Mail: mtoe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 96

Servicecenterchef

Merete Tønder
SERVICE OG DRIFT NØDEBO Til top

Anne-Marie Pedersen
Mail: amp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 46 72

Rengøringsassistent

Anne-Marie Pedersen

Bent Sten Jensen
Mail: benj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 69
Mobil: +45 40 11 10 62

Driftschef Skovskolen i Nødebo og konsulent i ledelses- og organisations-udvikling for private og offentlige organisationer

Bent Sten Jensen

Henning Winther Jørgensen
Mail: hwj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 80

Driftsmedarbejder Skovskolen i Nødebo

Henning Winther Jørgensen

Irene Nielsen
Mail: irn@ign.ku.dk
Mobil: +45 30 66 35 60

Oldfrue Skovskolen i Nødebo
Indkvartering - EUD/AMU
Daglig ansvarlig for rengøring

Irene Nielsen

Mikkel Stausholm
Mail: msta@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 74 30

Driftsmedarbejder Skovskolen i Nødebo

Mikkel Stausholm

Ole Sejer Kofoed
Mail: os@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 98

Mekaniker Skovskolen i Nødebo

Ole Sejer Kofoed

Tina Stougaard
Mail: tist@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 10

Rengøringsassistent Skovskolen i Nødebo

Tina Stougaard
SERVICE OG DRIFT ELDRUPGÅRD Til top

Hanne Mandrup Laursen
Mail: hla@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 62
Mobil: +45 41 11 65 32

Oldfrue Skovskolen Eldrupgård

Hanne Mandrup Laursen

Jens Henrik Heidemann
Mail: jhh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 75

Driftschef på Skovskolen Eldrupgård

Jens Henrik Heidemann-Hansen

Marianne Thorsen 
Mail: msm@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 18 63

Driftsmedarbejder på Skovskolen Eldrupgård

Marianne Thorsen 
SKOVSKOLENS SPISEHUS NØDEBO Til top

Alexander Saltoft Baumgarten
Mail: Alexander.Baumgarten@chartwells.dk
Telefon: +45 35 33 18 78

Køkkenchef

Alexander Saltoft Baumgarten

Michael Werner Heinz Bernard
Mail: mibe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78

Kok

Michael Werner Heinz Bernard

Sascha Bærndt Christiansen
Mail: sascha@discbreak.dk
Telefon: +45 35 33 18 78

Kok

Sascha Bærndt Christiansen

Søren Kragh Jæger Jespersen
Mail: sorenjaeger85@gmail.com
Telefon: +45 35 33 18 78

Kok

Søren Kragh Jæger Jespersen
SKOVSKOLENS SPISEHUS ELDRUPGÅRD Til top

Charlotte Juul Rasmussen
Mail: cjr@ign.ku.dk
Telefon: +45 93 56 50 33

Køkkenansvarlig og ernæringsassistent

Charlotte Juul Rasmussen