Konference om træ i byggeriet

Foto: Mikael Koch , Træinformation

AFLYST PGA. CORONA 

Konference: Træværdikæden i fremtidens byggeri i Danmark

Hvordan anvender vi træ i fremtidens byggeri i Danmark? Konferencen sætter fokus på at løse de udfordringer, der findes i træværdikæden fra skovbrug til endelig anvendelse i byggeriet

I dag kommer kun 10 % af det træ, som anvendes i dansk byggeri fra Danmark. Et øget fokus på anvendelsen af lokale ressourcer udgør derfor et potentiale for hele den danske værdikæde, fra skovbrug til træ- og byggeindustri.

Med denne konference ønsker vi at kickstarte dialogen imellem træværdikædens sektorer, for at skabe rammerne for et stærkere tværfagligt samarbejde om at udnytte potentialet, som Danmarks skove rummer.

Med fokus på praksisnær dialog vil konferencen berøre emner fra fremtidige dyrkningsstrategier i skovbruget til produktudvikling i træindustrien og måder til at fremme bæredygtige materialevalg i byggeriet.