Skovbrugskonferencen 2019

De små træarter er i fokus på årets Skovbrugskonference: Hvad ved vi om dyrkningen af dem - og hvad vil vi gerne vide mere om?

Hovedtræarternes dyrkningsbiologi er godt belyst i skovbruget. Her findes både en stor erfaringsbank og mange forsøg. Men hovedtræarterne forefindes kun på 50 % af skovarealet i Danmark.

Hvad sker der egentlig på de resterende 50 % af skovarealet? Her findes arter som douglas, grandis, lærk, ædelgran, rødeg, rødel, poppel og ær.

På Skovbrugskonferencen vil vi se nærmere på de små træarters dyrkning, og forsøge at indfange både hvad vi ved og – ikke mindst – hvad vi ikke ved om denne dyrkning.

 

 

 

 

 

Ønsker du at gense præsentationer fra konferencen, kan du få dem tilsendt - skriv til Kirsten Carlsen på kica@ign.ku.dk