Ansatte på Skovskolen – Københavns Universitet

Skovskolen > Om Skovskolen > Ansatte på Skovskolen

Bjørn Engtorp

Bjørn Engtorp

Faglærer

 • Skovskolen

  Nødebovej 77A

  3480 Fredensborg

  Telefon: +45 35 33 15 85Mobil: +45 24 20 97 39

Bjørn Engtorp er faglærer på erhvervsuddannelsen (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelsen (AMU) i Nødebo og har været ansat siden 1986. Underviser primært på i fagene:

 • Blokhusbygning
 • Naturlegepladser
 • Træklatring
 • Træfældning
 • Publikumsfaciliteter
 • Publikumsfaciliteter i trætoppe
 • Ergonomi

Bjørn er medvirkende til, at Skov & Landskab, Nødebo besidder en meget høj kompetence på blokhusområdet, da han har beskæftiget sig med blokhusbygning i mere end 25 år og deltaget i kurser i bl.a. Canada.

Med mellemrum har Bjørn fungeret som projektleder for ledighedsprojekter og er forgangsmand for Træ, Teknik og Transport (TTT), som Skov & Landskab har gennemført i samarbejde med SamKurser. I samarbejde med personaleudviklingsafdelingen deltager Bjørn i planlægning og afvikling af eventarrangementer for virksomheder.

ID: 11880596