Projekter om uddannelse til grønne erhverv – Københavns Universitet

Skovskolen > Forskning og udvikling > Uddannelse til grønne ...

Projekter: Uddannelse til grønne erhverv

Skovskolen arbejder med forskning og udvikling inden for uddannelse til grønne erhverv. Se hvilke projekter om uddannelse til grønne erhverv vi arbejder med: 

IT-værktøj til valg af planter, træer og buske

Skovskolen arbejder med at udvikle en database, der skal fungere som arbejdsværktøj til at udvælge planter ud fra deres vækstegenskaber og krav til jordbund og klima. Værktøjet skal i  første omgang bruges i undervisningen på Have- og parkingeniøruddannelsen, men kan også udvikles til en bredere kreds af aftagere inden for de grønne erhverv.

Samarbejde med landskabsarkitekt 
Værktøjet opbygges i samarbejde med landskabsarkitekt Jane Schul, der igennem mange år har arbejdet med og registreret planters egenskaber og krav til vækstbetingelser.

Kontaktperson: Anders Dam, andam@ign.ku.dk

Naturpleje i praksis - en ny undervisningsportal

Det overordnede formål med projektet er at fremme overblik over og tilgængelighed af allerede eksisterende materialer, samt at udvikle nyt undervisningsmateriale på natur- og landskabsplejeområdet.

Materialerne skal primært bruges på skov- og landskabsingeniøruddannelsen, men vil også være relevante for uddannelserne til fx have- og parkingeniør og natur- og kulturformidler samt en række akademiske uddannelser.

Dele af materialerne vil også blive tilgængelige for fagfolk med behov for opdatering, samt for borgere med interesse for emnerne i al almindelighed. Det sker via en offentlig tilgængelig webplatform.

Projektet gennemføres i 2017-18 med forventet afslutning i 2019. Gennemførslen sker med økonomisk støtte fra 15. Juni Fonden.

Kontaktperson: Anders Jensen, anj@ign.ku.dk

Nyfortolkning af populær undervisningsbog

I faget International Naturforvaltning skal Skovskolens studerende bl.a. lære om jordens klima- og vegetationszoner.

Den hidtil bedste kilde er ’Walter’s Vegetation of the Earth’ af Siegmar W Breckle. Desværre indeholder bogen mange sjældne termer, og sproget er generelt knudret. Det har gjort teksten svært forståelig for mange af vores studerende.

På Skovskolen er vi derfor i gang med en nyfortolkning af dele af bogen. Det omfatter en delvis oversættelse samt reorganisering af emnerne, som bliver behandlet mere systematisk. Nyfortolkningen vil også inkludere en række andre kilder.

Det er et tilskud fra Stark Foundation, der har gjort arbejdet muligt.

Kontaktperson: Arvid Sloth, arsl@ign.ku.dk

Skovfogedens færdighedsbane

I undervisningen af skov- og landskabsingeniørstuderende stræber vi altid efter at give de studerende praktiske færdigheder. Mange af dem vil få job som skovfogeder, og en del af en skovfogeds virke er at vurdere elementer af skove og landskaber, og bruge de vurderinger i drift, pleje og dyrkning. Skovskolen har fået bevilget midler til at udvikle praktiske undervisningsmaterialer til at træne den slags vurderinger i felten.

Tanken er at etablere en rute i skovene og de åbne landskaber omkring Skovskolen, hvor man passerer en række forskellige landskabselementer, som den studerende skal tage stilling til. Det kan fx være at bestemme art for træer og buske, at vurdere arealers størrelse eller bevoksningers alder og volumen.

Når ruten er gennemført, får man oplyst det korrekte svar på vurderingerne, og kan sammenregne en score for sin evne til at vurdere elementerne korrekt. Tanken er, at man ved at indbygge et konkurrenceelement kan tilføre et element af sport for at fremme motivationen.

Som en krølle kunne skovfogeder fra fx Skovskolens ekspertudvalg gennemføre færdighedsbanen, så den studerende kan sammenligne sine evner med resultaterne fra erfarne professionelle.

Projektansvarlig: Rasmus Halfdan Jørgensen, rhj@ign.ku.dk

Undervisningsfilm til Skovskolens grønne uddannelser

Når studerende skal lære, hvordan man professionelt arbejder med drift og pleje af skov, natur og grønne områder, er filmmediet ofte bedre end oplæg og bøger. Skovskolen producerer derfor en række undervisningsfilm, der viser praksisrelaterede emner, som kan supplere teoribøger, ekskursioner og traditionel undervisning.

Filmene bliver relativt korte (5 - 15 minutter) og kan fx bruges som introduktion til et emne eller som opsamling på en ekskursion. Eksempler på film kan være:

  • Opmåling af råtræ – metoder og praksis
  • Byens træer – anlæg og drift
  • Anlæg og drift af regnvandsbede (klimatilpasning)

Produktion af filmene er finansieret af blandt andre Stark Fonden. Filmene bliver produceret i løbet af 2017 og 2018.

Kontaktperson: Anne Nysted, anyc@ign.ku.dk