Projekter om skovdyrkning – Københavns Universitet

Projekter om skovdyrkning

Skovskolen arbejder med forskning og udvikling inden for skovdyrkning. Se hvilke projekter om friluftsliv vi arbejder med: 

Skovfogedens færdighedsbane

I undervisningen af skov- og landskabsingeniørstuderende stræber vi altid efter at give de studerende praktiske færdigheder. Mange af dem vil få job som skovfogeder, og en del af en skovfogeds virke er at vurdere elementer af skove og landskaber, og bruge de vurderinger i drift, pleje og dyrkning. Skovskolen har fået bevilget midler til at udvikle praktiske undervisningsmaterialer til at træne den slags vurderinger i felten.

Tanken er at etablere en rute i skovene og de åbne landskaber omkring Skovskolen, hvor man passerer en række forskellige landskabselementer, som den studerende skal tage stilling til. Det kan fx være at bestemme art for træer og buske, at vurdere arealers størrelse eller bevoksningers alder og volumen.

Når ruten er gennemført, får man oplyst det korrekte svar på vurderingerne, og kan sammenregne en score for sin evne til at vurdere elementerne korrekt. Tanken er, at man ved at indbygge et konkurrenceelement kan tilføre et element af sport for at fremme motivationen.

Som en krølle kunne skovfogeder fra fx Skovskolens ekspertudvalg gennemføre færdighedsbanen, så den studerende kan sammenligne sine evner med resultaterne fra erfarne professionelle.

Projektansvarlig: Rasmus Halfdan Jørgensen, rhj@ign.ku.dk

Danske skoves tilpasning til klimaforandringer

Kan iranske træer styrke danske skoves klimatilpasning? Det er hovedspørgsmålet i et af Skovskolens forskningsprojekter. Klimaforandringer gør det sværere for vore træer at holde sig sunde, og de skiftende istider har samtidig gjort diversiteten fattigere.

Det har de ikke i de store kaspiske skove i Iran. Derfor skal et forskningsprojekt se på, om træer plantet i Danmark, men spiret af frø fra kaspiske træer, kan styrke de danske skove.

Takket være en bevilling fra VILLUM FONDEN undersøger projektet, om træer med oprindelse i de kaspiske skove er bedre end danske eller europæiske til at tilpasse sig forandringer i klimaet eller modstå sygdomme og skadeinsekter.

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra IGN, Københavns Universitet og Research Institute of Forests & Rangelands (RIFR) i Iran. Professor Palle Madsen fra Skovskolen, IGN, er projektleder.
Læs mere om projektet her.