Naturpleje – Københavns Universitet

Projekter om naturpleje

Skovskolen arbejder med forskning og udvikling inden for naturpleje. Se hvilke projekter om naturpleje, vi arbejder med: 

Naturpleje i praksis - en ny undervisningsportal

Det overordnede formål med projektet er at fremme overblik over og tilgængelighed af allerede eksisterende materialer, samt at udvikle nyt undervisningsmateriale på natur- og landskabsplejeområdet.

Materialerne skal primært bruges på skov- og landskabsingeniøruddannelsen, men vil også være relevante for uddannelserne til fx have- og parkingeniør og natur- og kulturformidler samt en række akademiske uddannelser.

Dele af materialerne vil også blive tilgængelige for fagfolk med behov for opdatering, samt for borgere med interesse for emnerne i al almindelighed. Det sker via en offentlig tilgængelig webplatform.

Projektet gennemføres i 2017-18 med forventet afslutning i 2019. Gennemførslen sker med økonomisk støtte fra 15. Juni Fonden.

Kontaktperson: Anders Jensen, anj@ign.ku.dk