Projekter om læring og oplevelser i naturen – Københavns Universitet

Skovskolen > Forskning og udvikling > Læring og oplevelser i...

Projekter: Læring og oplevelser i naturen

Skovskolen arbejder med forskning og udvikling inden for læring og oplevelser i naturen. Se hvilke projekter om læring og oplevelser i naturen, vi arbejder med: 

Kan naturen påvirke børns kognition og mentale sundhed?

Projektet undersøger primært, hvordan ophold i naturen kan forbedre børns mentale og kognitive kapaciteter. Vi undersøger, om naturen kan fungere som en alternativ behandling til psykiske forstyrrelser, og hvilken betydning naturen har for børns hverdagsliv.

Projektet inkluderer tre del-studier:

  1. Kognitive funktioner i raske skolebørn, hvor opmærksomhed og ’self-regulation’ efter en kort gåtur i to miljøer måles
  2. En behandlingssammenligning af børn med ADHD, hvor vi undersøger, hvordan naturen påvirker opmærksomhed i forhold til pharmakologisk behandling af ADHD 
  3. En skolebaseret intervention, hvor vi undersøger, om kontakt med naturen positivt kan påvirke børns kognition og adfærd over en udvidet periode i deres hverdagsliv.
Kontaktperson: Matt Stevenson, mps@ign.ku.dk       

Læringsfaciliteter og decentrale baser

Hvad betyder et strategisk fældet træ og et par store sten for mulighederne for udeskole? Hvordan skal en trækvogn med udeskole-remedier designes? Og hvordan kan større faciliteter tæt på skolen fungere som både udendørs klasselokale og idrætsfacilitet?

Det er nogle af de spørgsmål som Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling har stillet sammen med børn, lærere og pædagoger på en række skoler i Hillerød. En vifte af små og store interventioner kombineres med følgeforskning, så erfaringerne kan videreformidles. Det er Hillerød Kommune og TrygFonden, der har finansieret projektet.
Se et eksempel på en særlig udendørs multibane i denne video fra TV Nordsjælland

Kontaktperson: Søren Præstholm, spr@ign.ku.dk

Naturven

Med projektet Naturvenner iværksætter Dansk Flygtningehjælp og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling en indsats, der skal få flere flygtninge ud i den danske natur. Projektet skal gennem fælles oplevelser i naturen bygge bro mellem danskere og flygtninge og på den måde fremme integration.

Kontaktperson: Sandra Gentin, sgentin@ign.ku.dk

Nordisk bog om naturvejledning

Bogen er til brug for uddannelse af naturvejledere i de nordiske lande. Støttet af Nordisk Ministerråd. Udkommer i 2018.

Kontaktperson: Mette Aaskov Knudsen, mek@ign.ku.dk

Science i dagtilbuddet

I Hillerød Kommune og Randers Kommune har gennem en årrække arbejdet med, hvordan nysgerrighed på naturen og naturvidenskab kan stimuleres i dagtilbuddene i førskolealderen. Der er gennemført uddannelses- og supervisionsforløb med pædagoger, der har været afholdt sciencefestivaller med idéudveksling på tværs af institutioner, og praksis er løbende blev fulgt af forskere. Projektet er formidlet i en bog. Kommunerne, TrygFonden og Friluftsrådet har støttet projektet.

Kontaktperson: Niels Ejbye-Ernst, nee@ign.ku.dk

TEACHout

Det fireårige forskningsprojekt undersøger fordele og ulemper ved at praktisere udeskole. Projektet er støttet af TrygFonden og gennemføres i et samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring. En række PhD projekter er knyttet til projektet.
Læs mere om projektet TEACHOUT

Kontaktperson: Erik Mygind, emygind@ign.ku.dk

Udvikling af udeskole

Skovskolen bidrager til projektet ’Udvikling af udeskole’, der styres af VIA University College for Undervisningsministeriet. Projektets formål er at gennemføre demonstrationsforløb af udeskole i folkeskolen på en række skoler samt opsamle og videreformidle erfaringer hermed. Projektet har kørt siden 2014 og afsluttes med en udeskolekonference i oktober 2017.

Kontaktperson: Niels Ejbye-Ernst, nee@ign.ku.dk