Projekter om friluftsliv – Københavns Universitet

Projekter om friluftsliv

Skovskolen arbejder med forskning og udvikling inden for læring og oplevelser i naturen. Se hvilke projekter om friluftsliv, vi arbejder med:

Friluftslivets sundhedsmæssige effekter

Videncenter for Friluftsliv og Naturmidling har i samarbejde med STENO Diabetes Center kortlagt friluftslivets betydning for mental, fysisk og sociale sundhed. Her kan du læse en kort rapport og en længere forskningsrapport udgivet af Friluftsrådet i januar 2018

Friluftslaboratoriet

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen udvikler med støtte fra TrygFonden, Hillerød Kommune og Friluftsrådet et videnproducerende laboratorium med en række faciliteter og oplevelsesmuligheder. Vi har bl.a. udviklet en bane til skovparkour. 
Du kan læse mere om banen og booke den her

Ude-inde-rum
Et nyt skovens ”ude-inde-rum” er under udvikling sammen med aktører i lokalområdet. Det blive ramme for foreninger, daginstitutioner og skoler, der gerne vil flytte aktiviteter ud i naturen.

Læs mere i nyheden: Et nationalt friluftslaboratorium til Nordsjælland

Kontaktperson: Søren Præstholm, spr@ign.ku.dk

Friluftsliv som metode: Børn og unge i udsatte positioner

Sammen med Hillerød Kommune udvikler og afprøver vi nye metoder til at integrere friluftsliv og naturoplevelser i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. På en række institutioner bringes forskellige og anerkendte fagligheder inden for pædagogik og psykologi i samspil med Videncenter for Friluftsliv og Naturformidlings fagligheder.

Projekter og bogudgivelse
Vi dokumenterer metodeudviklingen løbende, og arbejdet munder ud i en bogudgivelse om nyt pædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner. TrygFonden og Hillerød Kommune har finansieret projekterne, mens Friluftsrådet og 15. Junifonden har ydet bidrag til bogudgivelsen.

Kontaktperson: Poul Hjulmann Seidler, phs@ign.ku.dk

Krigsveteraners natur og friluftsliv

Skovskolen og Videncenter for Friluftsliv og Naturformiling undersøger mulighederne for at anvende natur og friluftsliv som springbræt til sundhed og udvikling for sårede krigsveteraner. Undersøgelserne sker gennem tilrettelæggelse og gennemførelse af praktiske læringsforløb for veteraner, samt opsamling og formidling af erfaringerne hermed. 

Kontaktperson: Niels Blok, nbl@ign.ku.dk

Rekreative effekter ved jordfordeling

Realdania afprøver sammen med en vifte af aktører, om jordfordeling skaber mere multifunktionelle landskaber. Det sker i regi af programmet Landskabet som dobbeltressource under Collective Impact initiativet.

Videncenter for Friluftliv og Naturformidling evaluerer sammen med forskergruppen Natur, Grønne Områder og Friluftsliv de rekreative effekter. Projektet løber indtil 2019.

Kontaktperson: Søren Præstholm: spr@ign.ku.dk

Viden om friluftsliv

Videnportalen Viden om friluftsliv samler viden, dokumentation og inspiration til friluftslivets fagfolk: Fra forvaltere og foreningsledere til planlæggere og undervisere.

Bredt samarbejde bag
Projektet er et samarbejde mellem Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Redaktionen for Viden om Friluftsliv holder til på Skovskolen i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling. Viden om Friluftsliv er finansieret af TrygFonden. 
Se videnportalen Viden om friluftliv

Kontaktperson: Marie Lau Florin, mla@ign.ku.dk