Kvalitet i AMU-kurser – Københavns Universitet

Skovskolen > AMU-kurser > Kvalitet

Kvalitet i AMU-kurser

Skovskolen/IGN udbyder AMU-kurser på områderne skov, park- og landskabsdrift, friluftsliv og naturformidling

Udbudsgodkendelse

Skovskolen er godkendt som eneudbyder på FKB vedrørende skov og natur.

Udbudspolitik

Skovskolen har som eneudbyder på skovområdet, en politik og en forpligtigelse til at dække hele landet, og derfor benytter Skovskolen både hovedafdelingen Nødebo og Eldrupgård til kurser. Det betyder, der er en god regional dækning.
Skovskolen udbyder basiskurserne via vores samarbejde i VEU Centeret.

Udlægningsaftaler

Der er ikke udlagt undervisning fra Skovskolen, men skolen udbyder basiskurserne via VEU Center Samarbejdet.

Udliciteringsaftaler

Der er ikke udliciteret undervisning.

Annoncering og markedsføring

Skovskolen annoncerer bredt i hele landet, sender orienteringsmateriale i hele landet og deltager på messer og udstillinger over hele landet.

Planlagte uddannelsesaktiviteter

Her henvises til kursuskataloget.

Deltagerbetaling

Dette er beskrevet under kurserne.

Særlige uddannelsesforløb

Der er ikke særlige uddannelsesforløb.

Vejledning om tilmelding

Dette er beskrevet andetsteds.

Optagelse

Dette er beskrevet andetsteds.

VisKvalitet

Dette er beskrevet andetsteds.